Campuscontract en campuscontrole

Dit artikel gaat over reguliere verhuur. Klik hier om meer te lezen over het verschil tussen reguliere verhuur en Short Stay.

Wat houdt de campuscontrole in?

Huur je momenteel een woonruimte met een campuscontract? Dan mag je daar alleen wonen als je student bent. Zoals je weet is er een kamertekort en hebben woningzoekenden veel inschrijftijd nodig. Daarom is het van belang dat bewoners die niet meer studeren, doorstromen naar andere woonruimte. We vragen huurders die een campuscontract hebben daarom jaarlijks een studiebewijs te laten zien van een onderwijsinstelling die in het CROHO-register of CREBO-register staat.

Wanneer start de controle?

Ieder jaar krijg je rond 1 december van ons een bericht over de campuscontrole. Daarin vragen we je om uiterlijk 31 mei via Mijn SSH aan te geven of je nog studeert of niet. Studeer je niet meer? Dan zeggen we je huurcontract op per 30 november - dat is dus een jaar na de start van de campuscontrole. 

Ik heb recent mijn studiebewijs al laten zien; waarom moet ik opnieuw aantonen dat ik studeer?

Het kan zijn dat je in de afgelopen maanden al je studiebewijs hebt laten zien, bijvoorbeeld omdat je net bij ons bent gaan wonen of omdat je een tussenjaar hebt gehad. Op het moment dat de nieuwe campuscontrole start, vragen we echter iedereen met een campuscontract om (opnieuw) aan te tonen dat ze nog student zijn.

Hoe toon ik aan dat ik studeer?

Dat kan door in te loggen op SURF. De reden dat we de campuscontrole via SURF laten verlopen, is omdat dit voor ons de meest veilige en efficiënte manier is om te achterhalen of huurders wel of niet studeren. Als je merkt dat jouw onderwijsinstelling niet is gekoppeld aan SURF, dan krijg je via de knop 'Help! Mijn onderwijsinstelling staat niet in de lijst.' de mogelijkheid om via Mijn SSH één van onderstaande documenten te uploaden:

  • je collegekaart of bewijs van inschrijving waarop staat dat je in het huidige studiejaar student bent;
  • de verklaring van DUO waarin staat dat je in het huidige studiejaar studeert en studiefinanciering of een lening ontvangt;
  • of een PhD-, AIO- of OIO-contract. Ben je al in een eerder studiejaar met je PhD/AIO/OIO-traject begonnen en staat je functie (vaak vermeld als PR of IO) op je meest recente loonstrook? Upload dan deze loonstrook. Als je functie niet op je loonstrook staat vermeld, upload dan je contract via Mijn SSH en stuur je meest recente loonstrook naar info@sshxl.nl. 

Stuur de benodigde documenten niet per mail naar ons; upload ze in plaats daarvan altijd via Mijn SSH. Dat maakt de verwerking en controle een stuk zorgvuldiger. 

Ik ga in de toekomst studeren en heb al een studiebewijs. Kan ik die gebruiken voor de campuscontrole?

Heb je al een definitief bewijs van inschrijving voor een studie die later dit studiejaar start? Dan mag je dit studiebewijs aanleveren voor de campuscontrole. Begint je nieuwe studie pas volgend studiejaar? Dan kun je aangeven dat je momenteel een tussenjaar hebt. Dit geldt ook voor een PhD/AIO/OIO-contract dat niet binnen het huidige studiejaar start.

Mijn campuscontrole is gelukt, maar ik heb niks aangetoond. Hoe kan dat?

Studeer je op dit moment aan de Universiteit Utrecht en staat er bij jou al dat je campuscontrole is gelukt, zonder dat je iets hebt hoeven aantonen? Geen zorgen, dit klopt! Via een anonieme bestandenuitwisseling met de Universiteit Utrecht heb jij aangetoond dat je studeert. Je kunt dit studiejaar dus gewoon in je huidige woonruimte blijven wonen. Bij de volgende campuscontrole hoor je weer van ons. 

Ik studeer deeltijd of MBO. Kan ik voor de campuscontrole aantonen dat ik studeer?

Ja, dat kan. Tijdens de campuscontrole controleren we namelijk alleen of je nog steeds als student staat ingeschreven, ongeacht het type onderwijs (MBO, HBO, WO) of de aard van je studie (voltijd, deeltijd of pre-master). Let op: als je een nieuw huurcontract met campusclausule tekent werkt dit anders; in het geval van een pre-master, MBO- of deeltijdstudie moet je dan ook aantonen dat je niet te veel verdient. 

Ik studeer niet meer. Wat moet ik doen? 

Studeer je niet meer? Vink dan op Mijn SSH aan dat je om die reden instemt met een opzegging van je huurcontract per 30 november. Je kunt natuurlijk ook zelf al eerder je contract opzeggen; je hebt dan een maand opzegtermijn. Verwacht je inderdaad vóór 30 november te verhuizen? Ook dan is het van belang om naar aanleiding van onze berichtgeving via Mijn SSH in te stemmen met de huurbeëindiging. Dat scheelt je veel reminders en mogelijk een juridische procedure! Het kan trouwens de moeite waard zijn om te gaan reageren op woningen met een jongerencontract; daarvoor hoef je niet te studeren, maar moet je wel aan andere voorwaarden voldoen. 

Help! Ik heb per ongeluk aangevinkt dat ik akkoord ga met een huuropzegging.

Neem in dat geval zo snel mogelijk contact met ons op. Wij kunnen je keuze ongedaan maken, zodat je daarna de juiste keuze kunt doorgeven via Mijn SSH.

Je krijgt in je hele huurperiode bij de SSH maar één keer 
de mogelijkheid om vanwege een tussenjaar uitstel 
aan te vragen voor de campuscontrole.


Ik heb een tussenjaar. Wat moet ik doen?

De campuscontrole start altijd rond 1 december; we vragen je dan om aan te tonen dat je studeert. Heb je op dat moment een tussenjaar? Dan kun je dit aangeven op Mijn SSH. Je stemt dan ook in met een huurbeëindiging per 30 november als uiteindelijk blijkt dat je toch niet verder gaat studeren. 

Vervolgens hoor je in augustus weer van ons. Er zijn dan twee mogelijke situaties: 

  • Heb je je (her)ingeschreven voor het nieuwe studiejaar? Dan heb je tot uiterlijk 31 oktober de tijd om dit aan te tonen via Mijn SSH. Als de controle geslaagd is, kun je in je woonruimte blijven wonen. Houd er rekening mee dat je bij de volgende campuscontrole opnieuw moet aantonen dat je studeert. Het is niet mogelijk om dan nog een keer aan te geven dat je een tussenjaar hebt; in je hele huurperiode bij de SSH krijg je maar één keer deze mogelijkheid. 
  • Ben je geen student of PhD’er meer? Dan blijft de einddatum van je huurcontract op 30 november staan. 

Stel dat je in de volgende situatie zit: je toont in februari aan dat je studeert, maar besluit in juni om het daaropvolgende studiejaar een tussenjaar te nemen. In zo'n geval hoef je ons daarover pas te informeren als we rond 1 december een nieuwe campuscontrole starten en je dus daadwerkelijk in je tussenjaar zit. 

Kan ik (intern) verhuizen als ik een tussenjaar heb?

Helaas kun je niet verhuizen naar een andere woonruimte van de SSH, waarvoor ook een campuscontract geldt. Als je een nieuw huurcontract met campusclausule bij de SSH tekent, zijn we wettelijk verplicht om te controleren of je studeert. Gedurende een tussenjaar kun je dat niet aantonen. Wil je intern doorverhuizen naar een andere kamer binnen je huidige studentenhuis, dan kan dat wel. Je kunt ook besluiten om te reageren op een woning met een jongerencontract. Bij woningen met een jongerencontract hoef je niet te studeren, maar moet je wel aan andere voorwaarden voldoen. 

Mag ik m'n woonruimte onderverhuren als ik een tussenjaar heb?

Je mag je woonruimte onderverhuren tijdens een tussenjaar, maar houd wel rekening met het volgende. Als je n.a.v. de campuscontrole hebt aangegeven dat je een tussenjaar hebt, beëindigen we je huurcontract formeel per 30 november. Alleen als je vóór 31 oktober kunt aantonen dat je weer bent (her)ingeschreven voor het daaropvolgende studiejaar, mag je de onderhuurperiode tot ná 30 november laten. Kun je niet aantonen dat je weer bent (her)ingeschreven? Dan is 30 november de uiterlijke datum dat je je woonruimte mag onderverhuren. 

Checken jullie op fraude?

Als we ontdekken dat inlogs of toegestuurde documenten zijn vervalst, doen we hiervan aangifte bij de politie. Ook zullen we in dat geval het huurcontract onmiddellijk via een gerechtelijke procedure beëindigen, en de woonruimte laten ontruimen. De kosten van deze procedure komen voor rekening van de huurder. Houd er rekening mee dat het indienen van vervalste documenten een veroordeling tot een maximale gevangenisstraf van zes jaar tot gevolg kan hebben. Een eventuele veroordeling kan bovendien leiden tot een strafblad en een weigering van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). 

Ik heb bezwaar. Hoe werkt dat?

Ga je niet akkoord met de huuropzegging? Teken dan bezwaar aan via info@sshxl.nl. In dat geval vragen wij de rechter om het tijdstip van beëindiging vast te stellen. Onze ervaring is dat wij in dit soort zaken in het gelijk worden gesteld. De kosten van de rechtszaak zijn in dat geval voor jou. Onze huuropzegging is alleen rechtsgeldig als je hiermee instemt. Het is daarom belangrijk dat je op onze opzegging reageert. 

Als ik niks van me laat horen, wat gebeurt er dan?

Laat je niks van je horen? Dan gaan we naar de rechter om de opzegging definitief te maken. De kosten die deze juridische procedure met zich meebrengt, zijn voor jou. We doen deze huuropzegging op grond van dringend eigen gebruik. In de wet wordt onder dringend eigen gebruik o.a. verstaan dat we de woonruimte aan een student verstrekken. Omdat er in de studentensteden waarin de SSH zit grote behoefte is aan studentenkamers- en woningen, hebben we je woonruimte nodig om doorstroom te creëren en nieuwe studenten te huisvesten.